Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 19, 2013
Image Size
393 KB
Resolution
1236×1262
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
803 (3 today)
Favourites
106 (who?)
Comments
18
Downloads
1

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
201013 by amzcoffee 201013 by amzcoffee
Happy Vietnamese Women's Day! :D

tried to paint in a more lazy way but ended up taking a long time and still fails :iconsulkplz:

Vietnam (c) Himaruya Hidekaz
Add a Comment:
 
:iconhoneybeegirl94:
HoneyBeeGirl94 Featured By Owner Oct 13, 2014
I love her! I love you! 
Reply
:iconfailen-moon:
failen-moon Featured By Owner Oct 24, 2013  Hobbyist Digital Artist
Đẹp quá đẹp quá!!! :iconomgsocuteplz:

P/s: 20/10 vui vẻ nhé :3 :3 :3 Mình nói trễ quá rồi hihi :iconblushplz:
Reply
:iconhamalambam:
hamalambam Featured By Owner Oct 21, 2013
uwaaaaaaaaaaaaaaaa >w< cute so cute
Reply
:icontrevorv87:
trevorv87 Featured By Owner Oct 20, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
She is so pretty :love: Awesome job!
Reply
:iconsupergeek17:
supergeek17 Featured By Owner Oct 20, 2013  Hobbyist Writer
Absolutely gorgeous. :heart:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Oct 19, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Lúc nào cũng ngưỡi mộ cách vẽ của ban hết à :iconallmytearplz:
Reply
:iconamzcoffee:
amzcoffee Featured By Owner Oct 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
hí hí thanks, mình vẫn đang cố gắng :D
nhưng cái điểm yếu về nội dung thì mãi k sửa đc :iconmingplz: lúc nào truyện của mềnh cũng bị thiếu nghiêm túc á :iconmingwhatdoplz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thực ra mấy truyện của bạn làm mình LOL rất nặng :iconpapmingplz:
Reply
:iconamzcoffee:
amzcoffee Featured By Owner Oct 23, 2013  Hobbyist Digital Artist
tại vì nó bị bựa :iconpapcryplz: thật ra mình muốn vẽ truyện nghiêm túc cảm động nhưng lần nào cũng fail~ :iconcryforeverplz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Oct 24, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Tui cũng vầy thôi à. mà có muốn bựa mà cũng chẳng dc nữa :iconmingcryplz:
Mà biết đâu cảm hứng nó tự đến với mình thì sao :3
Reply
Add a Comment: